PARKOVÁNÍ

K parkování jsou vyhrazena místa v Křesomyslově ulici. Do té se dostanete tak, že od Klubu Virtuální Reality pojedete dál po ulici Jaromírova, směr východ. Na první křižovatce zabočíte doprava na ulici Sekaninova. Podjedete železniční trať a na první odbočce zahnete znovu doprava do ulice Křesomyslova.

Po zaparkování vozu nemusíte obcházet celý blok zpátky. Pokud půjdete dále rovně, narazíte po chvíli na podchod pod železniční tratí, který bude od vás napravo. Projděte skrz něj a vyjdete tak znovu na ulici Jaromírova, kde po asi 20 metrech zabočíte za prvním rohem doprava a uvidíte vlajku Klubu Virtuální Reality.

Můžete také zaparkovat na protější straně ulice Jaromírova, kde se na kratším úseku nachází oranžová, o všední dny placená zóna. 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet