PROVOZNÍ ŘÁD

Přečtěte si před návštěvou Klubu náš provozní řád,

 ať víte co Vás čeká.

 1. Každý návštěvník provozovny dále jen "Klub Virtuální Reality" se vstupem do prostor herny za účelem využití jejích služeb a použití k tomu příslušného zařízení zavazuje dodržovat tento Provozní řád, dbát pokynů personálu herny, dodržovat zásadu dobrých mravů a dbát bezpečnosti pro ochranu osoby své i ostatních klientů herny.
 2. Vstup a použití zařízení herny je povolen pouze osobám starším 15 let. Osobám mladším 15 let je vstup a použití zařízení herny umožněn jen v doprovodu zákonného zástupce.
 3. Každý návštěvník vykonává veškerou činnost v prostorách Klubu Virtuální Reality na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 4. Použití virtuální reality může znamenat určitou fyzickou i psychickou zátěž pro lidský organismus. Nepoužívejte proto virtuální realitu, pokud jste příliš unavení, ospalí, pokud máte zažívací potíže, bolesti hlavy nebo trpíte migrénou. Návštěvníkům trpícím epileptickou, psychiatrickou nebo srdeční poruchou nebo jiným závažným onemocněním doporučujeme použití virtuální reality konzultovat s lékařem.
 5. Provozovatel nenese odpovědnost za škodu na zdraví či hmotnou škodu klienta vzniklou v souvislosti s nesprávnou manipulací s jakýmkoliv zařízení herny či nerespektování pokynů obsluhy. Za jakékoliv škody způsobené vámi nebo vaším dítětem na našem zařízení nesete přímou odpovědnost a zavazujete se případnou škodu uhradit v plné výši.
 6. Jakékoliv zranění, k němuž dojde při využívání zařízení v Klubu Virtuální Reality, je nutné bezodkladně nahlásit přítomnému personálu herny.
 7. V případě podezření, že některé zařízení herny vykazuje závadu způsobilou ohrozit bezpečnost uživatele, je nutné, aby klient tuto domněnku ihned oznámil přítomnému personálu herny.
 8. Použití virtuální reality pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných návykových látek je přísně zakázáno.
 9. V prostorách celého Klubu Virtuální Reality je zakázáno kouření, konzumace alkoholu nebo jiných drog.
 10. Klub Virtuální Reality nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu osobních věcí během času stráveného v Klubu Virtuální Reality.
 11. Jakékoliv nevhodné chování nebo úmyslné rušení jiného návštěvníka v Klubu Virtuální Reality může mít za následek okamžité ukončení vašeho herního času bez náhrady. Posouzení nevhodného chování je v plné kompetenci obsluhy Klubu Virtuální Reality.
 12. V rámci ochrany majetku a zabezpečení jsou prostory Klubu Virtuální Reality monitorovány kamerovým systémem. Návštěvník vstupem do Klubu Virtuální Reality souhlasí s pořízením záznamu své osoby, která může být použita pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů.
 13. Do herny je zakázán vstup v obuvi a zvířaty.
Kudyznudy.cz - tipy na výlet